Konferencja w Siedlcach

Na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach dnia 23 marca odbyła się konferencja naukowa Ustawa o broni i amunicji w kontekście dyrektywy unijnej z 2017 r. Perspektywa czy regres?
Podczas dwóch pierwszych sesji zaprezentowano referaty tematyczne. I tak Tomasz Stępień, prezes stowarzyszenia Firearms United, przedstawił meandry nowelizacji dyrektywy unijnej w kontekście prac nad zmianą polskiej ustawy o broni i amunicji. Jarosław Lewandowski, redaktor naczelny , omówił strukturalną niekoherentność polskiej ustawy oraz dyrektywy. Joanna Majo, redaktor działu prawnego naszego miesięcznika, zaprezentowała wypaczenia systemu dostępu do broni w Polsce na przykładzie kontrowersyjnych przepisów i ich narzucanej dyskusyjnej wykładni. Bartosz Saramak, doktorant WNPiSM UW, przedstawił wzajemne zależności posiadania broni przez cywilów a bezpieczeństwa publicznego i potencjału obronnego państwa. Jako podsumowanie tej części dr hab. Bartosz Nowakowski, prof. UPH i spiritus movens konferencji, omówił cienie znowelizowanych przepisów dotyczących granic obrony koniecznej.
Trzecią sesję stanowił panel dyskusyjny, prowadzony przez Andrzeja Leszczyńskiego, dziennikarza związanego ze strzelectwem. Konferencji przysłuchiwało się m.in. spore grono przedstawicieli Policji – szkoda, że przedstawiciele MSWiA (pomimo wcześniejszej deklaracji uczestnictwa) zrezygnowali z okazji do zaprezentowania swojego stanowiska.
Konferencja była bardzo cenną i udaną inicjatywą, warto aby inne uczelnie poszły jej tropem.
[HG]