Odszedł Wacław Zając

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Wacława Zająca, naszego drogiego Kolegi, trenera i przyjaciela strzelectwa, związanego z warszawskim Związkowym Klubem Strzeleckim od początku jego istnienia. Był wielokrotnym reprezentantem Polski w konkurencjach karabinowych, sędzią sportowym klasy państwowej i działaczem sportowym (poza funkcjami w zarządzie ZKS był także członkiem zarządu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego). Ale przede wszystkim Wacław Zając był trenerem – wychowawcą i przyjacielem wielu pokoleń młodzieży, którego zawodnicy osiągali wysokie wyniki na krajowych i międzynarodowych strzelnicach. Przez całe życie oddany ukochanej dyscyplinie i klubowi, zmarł w wieku 85 lat. Cześć Jego pamięci!

Redakcja