2022/08/21    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącym ochrony danych osobowych /RODO/ na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezbędne jest uzyskanie Państwa zgody. Pani/Pana dane zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana i będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wypełnienie i przesłanie powyższego formularza, w tym podanie w nim przez Panią/ Pana swoich danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem takiej zgody. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Y Jarosław Lewandowski z siedzibą w Warszawie, al. Sikorskiego 9A/106, 02-758 Warszawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę bazy danych