2023/11/24

Informację o zawartości numerów archiwalnych od nr 1 do nr 74 oraz numerów specjalnych znajdą Państwo tutaj →

Tu kupią Państwo aktualne numery →  

 

  • Uprzejmie informujemy, że Pani / Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres do doręczeń oraz adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane przez Wydawnictwo Y Jarosław Lewandowski, w celu realizacji usługi wysyłki zaprenumerowanych numerów miesięcznika .
  • Pani / Pana dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji usługi prenumeraty. Podstawą przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).
  • Bez podania powyższych danych nie będzie możliwa realizacja zamówienia usługi prenumeraty.
    Zamówienie i opłacenie prenumeraty oznacza, że wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w tym celu.
  • Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę bazy danych w celu realizacji wysyłki zamówionych numerów miesięcznika .
  • Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Y Jarosław Lewandowski z siedzibą w Warszawie, al. Sikorskiego 9A/106, 02-758 Warszawa.
  • Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu UE nr 2016 / 679. W sprawie przetwarzanych danych osobowych może Pan / Pani wnieść również skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.