2019/01/12

To już pewne – połączenie spółek Cenzinu i Cenrexu staje się faktem i odbywa poprzez wchłonięcie przez pierwszą tej drugiej. Jeszcze przed świętami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej wyraziło zgodę na nabycie przez Cenzin od PGZ 100% udziałów w spółce Cenrex. Zdaniem Witolda Słowika, prezesa zarządu PGZ S.A., fuzja spółek doprowadzić ma do zwiększenia ich efektywności i potencjału, przede wszystkim pod względem możliwości eksportu produktów spółek Grupy na rynki zagraniczne. A także optymalizować koszty ich funkcjonowania.
Działania eksportowe to jedno, ale dla rynku krajowego bardziej istotne będzie, w jaki sposób połączenie odbije się na ofercie importowej połączonego bytu – Cenzin i Cenrex próbowały bowiem odgrywać znaczącą rolę na polskim rynku wewnętrznym, przeważnie konkurując ze sobą. Cenzin budował swoją pozycję na imporcie Glocków, a po jego utracie na firmach Mossberg i Troy. Cenrex był przede wszystkim przedstawicielem HK. I właśnie utrzymanie tej marki wydaje się być kluczowe dla sukcesu „Cenzinocenrexu”.
[HG]

previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider