2020/07/09

W okolicach wiadomego ministerstwa czuć zapach prac nad nowelizacją ustawy – swoistą mieszaninę aromatu lurowatej kawy, przepoconej gabardyny i wczorajszego kaca

Sytuacja jest bezprecedensowa, a atmosfera wokół ministerstwa coraz cięższa. Wszystkie terminy implementacji unijnej dyrektywy już dawno minęły, a prace nad dopasowaniem do niej polskich przepisów dotyczących cywilnej broni i amunicji ślimaczą się okrutnie. Ostatnio w mediach społecznościowych krążą trzy różne projekty nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Jeden jest oficjalnie udostępniony, drugi starannie schowany pod korcem, a trzeci jest… no właśnie: nie wiadomo skąd, od kogo i po co w ogóle wyciągnięty. To znaczy trochę wiadomo, tyle że to się kupy nie trzyma. Ale po kolei.

Jeden – który trafił do nas jako pierwszy, w dodatku oficjalną drogą – przygotowała Komenda Główna Policji. Projekt jest datowany na 30 marca, jego opiekunem merytorycznym jest dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor, a koordynatorem w ramach MSWiA sam pan minister Mariusz Kamiński. Projekt jest na etapie oczekiwania na wpis do wykazu prac legislacyjnych ministerstwa, ale to projekt kompletny, z rozsądnie napisanym uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). W ogóle, co było dla mnie sporym zaskoczeniem, jest bardzo dobrze napisany! I taki właśnie powinien być projekt nowelizacji ustawy: dotyczyć kilku kwestii merytorycznych, których otoczenie prawne zmieniło się od czasu uchwalenia ustawy właściwej na tyle, że wymaga zmiany dostosowującej. W tym wypadku chodzi o zmianę ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 ze zm.), która wymusiła pewne modyfikacje w zakresie dokumentów, o których mówi ustawa o broni i amunicji – w art. 38 i 39. Że to nikomu z Czytelników nic nie mówi? Nie dziwię się. Przepisy te dotyczą bowiem wywozu broni przez granice inne niż wewnątrzunijne, a art. 39 dotyczy w ogóle wyłącznie cudzoziemców. Innymi słowy projekt przygotowany w KGP jest regulacją czysto techniczną, dotyczącą spraw dla przeciętnego posiadacza broni marginalnych. Od strony legislacyjnej projekt ma tylko jeden niewielki błąd redakcyjny, mianowicie po art. 2 następuje w nim od razu art. 4, bez artykułu trzeciego – ale to drobiazg. Artykułów jest w ogóle tylko pięć, a ostatni mówi o tym, że przepisy te wejść mają w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia. Czyli pompowany ostatnio spin, że KGP szykuje nowelizację ustawy i będzie zabierać broń czarnoprochową, okazuje się mistyfikacją. Kto to nakręcał i po co to robił? Nie wiadomo, ale może się kiedyś dowiemy.

Drugi projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji przygotowuje Departament Porządku Publicznego MSWiA, opiekuje się nim merytorycznie pan dyrektor Mariusz Cichomski – zaś osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu jest wiceminister Maciej Wąsik we własnej osobie, sekretarz stanu i prawa ręka ministra Kamińskiego. Projekt jest datowany na 13 marca i także znajduje się na etapie zgłaszania go do wykazu prac ministerstwa. Ten projekt dla odmiany nie jest nigdzie pokazywany – a prośby o informację publiczną w jego sprawie są ostentacyjnie zbywane. Ot, choćby w piśmie z 19 czerwca napisano, że projekt ów nie ma jeszcze charakteru informacji publicznej, bo znajduje się na wstępnym etapie prac, a „procesowi podejmowania rozstrzygnięć nie jest konieczna społeczna kontrola na każdym etapie”, gdyż „kontrola taka mogłaby zakłócić jego przebieg”. To nieprawda: projekt jest procedowany przez ministerstwo, więc nie ma żadnych przesłanek, aby był utajniony. Co więcej – jest on uzgadniany z wybraną częścią strzeleckiej społeczności, tej bezkrytycznej wobec obecnej ekipy rządzącej, więc dla ministerstwa najwygodniejszej. A przed resztą jest ukryty – ale jak widać nieskutecznie.

Najdziwniejszy jest projekt trzeci, upowszechniany w mediach społecznościowych – to w zasadzie nie jest jeszcze projekt, co najwyżej jego szkic. Nikt go oficjalnie nie firmuje, a lansowany jest jako coś, co „zdobyto”. Banalna analiza atrybutów dokumentu (projekt krąży w otwartym pliku RTF) zdradza autora – którym miałby być pan Maciej Szadkowski, człowiek od niedawna aktywnie działający na polu strzeleckich mediów społecznościowych, uchodzący wśród części ich użytkowników za autorytet. Projekt ten jest podobny do innego, który był forsowany w roku 2018 jako alternatywa dla projektu przygotowanego przez Fundację Rozwoju Strzelectwa w Polsce (FRSwP). Wówczas nie przebił się poza krąg akolitów pana Szadkowskiego, którzy najwyraźniej chcieliby mieć także swój wkład w dzieło naprawy prawa regulującego dostęp do broni w Polsce. Cel zacny. Problem w tym, że zawarte w tym „projekcie” zapisy są bardzo restrykcyjne, a częściowo już nawet nieaktualne – np. przewiduje się w nim obowiązek odstrzeliwania na koszt właściciela łusek, przy każdej rejestracji broni, choć nawet Policja odeszła już od paradygmatu trzech łusek.
Za to konieczność rejestrowania bezpozwoleniowej broni odprzodowej – a w zasadzie objęcia jej reżimem pozwoleń, zwanych tu dla niepoznaki „kartą broni” – robi poczciwym ludziom wodę z mózgu i nakręca panikę. Kto to robi? Osobiście nie wierzę, aby robił to pan Szadkowski, to byłoby zbyt proste – to raczej ktoś, komu zależy na skłóceniu środowiska, Kto? Cóż, może kiedyś się dowiemy.

Projekt rodem z KGP już omówiłem – nie ma sensu się nad nim dłużej rozwodzić. Odgrzewanego kotleta z 2018 roku też nie ma sensu analizować – choćby dlatego, że moim zdaniem jest tylko wrzutką, wprowadzającą chaos informacyjny i destrukcję społeczności internetowej. Być może chodzi też o efekt zwany „kozą rabina” – nagłośnienie restrykcji zawartych w tym piśmie spowoduje, że gdy już ukażą się zapisy rzeczywistego projektu ministerialnego, środowisko odetchnie z ulgą, że nie zabiorą wszystkiego, tylko trochę, i że w ogóle byczo jest. Ale ta wersja wydarzeń musiałaby się łączyć z konstatacją, że środowisko związane z panem Szadkowskim uczestniczy w ministerialnej akcji przykrywkowej, innymi słowy że jest bardzo blisko związane z resortem i dla jego interesów pracuje. Zostawmy więc te dywagacje, bo prowadzą do niebezpiecznych wniosków, skoncentrujmy się zamiast tego na zapisach ministerialnego projektu nowelizacji ustawy o broni i amunicji

ilustracja: Twitter

COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
previous arrow
next arrow
1.STRZAL.pl_2016.11_OKLADKA_LISTOPAD
2.STRZAL.pl_2016.12_OKLADKA_GRUDZIEN
3.STRZAL.pl_2017.01_OKLADKA_STYCZEN
4.STRZAL.pl_2017.02_OKLADKA_LUTY
5.STRZAL.pl_2017.03_OKLADKA_MARZEC
6.STRZAL.pl_2017.04_OKLADKA_KWIECIEN
7.STRZAL.pl_2017.05_OKLADKA_MAJ
8.STRZAL.pl_2017.06_OKLADKA_CZERWIEC
9.STRZAL.pl_2017.07-08_OKLADKA_LIPIEC-SIERPIEN
10.STRZAL.pl_2017.09_OKLADKA_WRZESIEN
11.STRZAL.pl_2017.10_OKLADKA_PAZDZIERNIK
12.STRZAL.pl_2017.11_OKLADKA_LISTOPAD
13.STRZAL.pl_2017.12_OKLADKA_GRUDZIEN
STRZAL.pl styczen 2018
STRZAL.pl luty 2018
STRZAL.pl marzec 2018
STRZALpl_2018-04
_N18 STRZAL.pl maj 2018
STRZAL.pl czerwiec 2018
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2018
21.STRZAL.pl okladka
STRZAL.pl pazdziernik 2018
STRZAL.pl listopad 2018
24.STRZAL.pl grudzien 2018
25.STRZAL.pl styczen 2019
26.STRZAL.pl luty 2019
27.STRZAL.pl marzec 2019
28.STRZAL.pl kwiecien 2019
STRZAL.pl_maj_2019
30.STRZAL.pl okladka
31.STRZAL.pl lipiec-sierp 2019
32.STRZAL.pl wrzesien 2019
33.STRZAL.pl pazdziernik 2019
STRZAL.pl listopad 2019
35.STRZAL.pl grudzien 2019
36.STRZAL.pl styczen 2020
37.STRZAŁ.pl-luty-2020
39.STRZAL.pl kwiecien-maj 2020
STRZAL.pl_OKLADKA_2020.06_CZERWIEC
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2020
Okladka I_2020 Specjal
42.STRZAL.pl wrzesień 2020
43.STRZAL.pl pazdziernik 2020
44.STRZAL.pl listopad 2020
45.STRZAL.pl grudzien 2020
46.STRZAL.pl styczen 2021
47.STRZAL.pl luty 2021
48.STRZAL.pl marzec 2021
49.STRZAL.pl kwiecien 2021
50.STRZAL.pl_maj 2021
51.STRZAL.pl czerwiec 2021
52_STRZAL.pl lipiec-sierp 2021
53.STRZAL.pl wrzesien 2021
S54(10.21) okladka
55.STRZAL.pl listopad 2021
56.STRZAL.pl grudzien 2021
NS2.STRZAŁ.pl grudzień 2021
Okladka I_01-02_2022
Okladka I_03_2022
S59_04.22_okladka
60.STRZAL.pl maj 2022
61.STRZAL.pl czerwiec 2022
62.STRZAL.pl lipiec-sierp 2022
Okladka I_09_2022
64.STRZAL.pl pazdziernik 2022
65.STRZAL.pl listopad 2022
STRZAL.pl grudzien 2022
67.STRZAL.pl stycz-luty 2023
68.STRZAL.pl marzec 2023
Okladka StrzaI_04_2023
Okladka StrzaI_05_2023
Okladka I_06_2023
72.STRZAL.pl lipiec-sierp 2023
Okladka I_09_2023
Okladka I_10_2023
75.STRZAL.pl listopad 2023
NS4.STRZAŁ.pl grudzień 2023
Okladka_12_2023
77.STRZAL.pl stycz-luty 2024
Okladka I_3_2024
Okladka I_04_2024
80.STRZAL.pl_maj 2024
previous arrow
next arrow