2018/01/13

Obowiązująca ustawa o broni i amunicji jest zła i wymaga zmiany – co do tego zgadzają się już wszystkie strony sporu: polityczna, policyjna i społeczna. Różnice zdań pojawiają się, jeśli chodzi o kierunek i zakres tych zmian. Niektórzy uważają, że polityka małych kroków i jakichkolwiek zmian jest najwłaściwsza. Czy aby na pewno?

Oto pojawiła się w Sejmie inicjatywa kolejnej, niewielkiej nowelizacji rzeczonej ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz.1839), zgłoszona formalnie przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości – choć tak naprawdę opracowana w Ministerstwie Obrony Narodowej, z inicjatywy wiceministra Michała Dworczyka. Za to zaangażowanie cześć mu i chwała, bez cienia ironii – wielka szkoda, że nie pełni on odpowiedniej funkcji w resorcie Spraw Wewnętrznych. Ze swoją energią i sposobem widzenia rzeczywistości mógłby zrobić tam dużo dobrego… Na razie przetasowania rządowe rzuciły ministra Dworczyka w górę, na stanowisko Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wracając do samej nowelizacji, to z tego co mi wiadomo zasadniczym powodem jej zgłoszenia była chęć rozwiązania problemów logistycznych, związanych ze szkoleniem strzeleckim klas mundurowych – przypomnijmy, że wedle obecnej koncepcji MON klasy te miałyby się stać głównym dostarczycielem rekruta dla Sił Zbrojnych, w czasach zawieszenia poboru powszechnego (którego odwieszenie z przyczyn politycznych jest bardzo trudne, a w perspektywie zbliżającej się serii wyborów różnych szczebli zupełnie niemożliwe). To ważna kwestia: brak rezerw jest głównym problemem polskiej armii, który musi być rozwiązany natychmiast. Rzecz jest bezdyskusyjna w sensie merytorycznym, choć być może można byłoby ją rozwiązać nieco inaczej, może nawet nieco skuteczniej, ale przyjęty sposób także prowadzi do celu. Do tego „tematu głównego” doczepiono parę wątków pobocznych, moim zdaniem luźniej związanych z tym zasadniczym – ale tak jest zawsze: ktoś kto akurat był bliżej centrum decyzyjnego przepchnął to, co mu w duszy grało. W tym nie ma nic złego w kontekście tej konkretnej ustawy nowelizującej, tak dzieje się zawsze i przy każdej okazji, bo ten problem wynika z zasadniczo błędnego sposobu stanowienia prawa w Polsce. Sposobu, który skutkuje legislacyjną biegunką zalewającą nas rok w rok setkami, tysiącami nowych, incydentalnych aktów prawnych, czasami wręcz ze sobą sprzecznych, służących doraźnemu łataniu dziur w aktach uchwalonych naprędce poprzednio. Dziury te biorą się zaś znów ze sposobu stanowienia prawa, przez grupę kilkudziesięciu posłów wchodzących w skład odpowiedniej komisji sejmowej lub senackiej, o zakresie zainteresowań daleko przekraczającym temat danej ustawy, właśnie procedowanej. Na niej cokolwiek zna się zwykle mniejsza część składu komisji, a jak akurat mamy szczęście, to trafi się jedna czy dwie osoby mające o sprawie większe pojęcie – i jeśli osoby te akurat reprezentują ugrupowanie rządzące, i są w nim słuchane (co wcale nie musi być jednoznaczne), to mamy szansę, że procedowana ustawa będzie jakkolwiek sensowna. W każdym innym przypadku ustawa będzie zlepkiem pomysłów budowanych na podstawie medialnych przekazów i zasłyszanych skądś informacji, czasami aberracyjnych, przemielonych przez maszynkę politycznych targów (wy się zgodzicie na to, to my puścimy wam tamto, ale jeśli wy pomożecie nam zablokować owamto). Nie czas tu i miejsce na rozwodzenie się jak prawo stanowione być powinno, chodzi mi tylko o konstatację tego co mamy dziś: i szans na zmianę nie widać, niestety. Więc trudno mieć pretensje o cokolwiek do kogokolwiek – tak krawiec kraje, jak materii staje.

Tematów pięć

Proponowana nowelizacja (nr druku sejmowego 2074) liczy dwa artykuły, z których pierwszy zawiera trzynaście pozycji. Efektem wejścia jej w życie miałoby być w sumie pięć zmian w obowiązujących przepisach:

  1. wprowadzenie nowego pojęcia „broni szkolnej” – posiadanej bez pozwolenia, ale wymagającej rejestracji;
  2. wprowadzenie obowiązku rejestracji tłumików huku oraz umożliwienie strzelania z ich użyciem, ale wyłącznie na strzelnicach;
  3. zwolnienie wybranej grupy posiadaczy broni z zakazu posiadania (i używania) amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń z materiału twardszego niż stop ołowiu;
  4. wprowadzenie obowiązku tworzenia i publikowania zestawu pytań egzaminacyjnych przez Komendanta Głównego Policji oraz przez (odpowiedni) polski związek sportowy;
  5. rozszerzenie możliwości posiadania broni maszynowej (w trybie „na świadectwo”, czyli według zapisów art. 29 ustawy) na wybrane stowarzyszenia – te, które zawarły lub zawrą odpowiednie porozumienie z MON w sprawie „realizacji szkolenia obronnego”.

Zmiany te na pierwszy rzut oka wydają się niewielkie i rozwiązujące raczej niszowe problemy – może poza dwiema: listą pytań egzaminacyjnych oraz możliwością używania powojskowej amunicji „z gwoździem”, najtańszej na rynku, ale od pewnego czasu w wyniku rozszerzającej interpretacji narzuconej przez KGP zakazanej jako „szczególnie niebezpieczna”. Ale nawet te dwie zmiany, oderwane od szerszego kontekstu, wydają się być mało istotne w praktyce – bo co z tego, że teoretycznie łatwiej byłoby zdać egzamin na przykład na pozwolenie na broń w celach ochrony osobistej, skoro i tak organa Policji nie będą ich wydawały, gdyż „okoliczności, na które powołuje się strona nie przekonały organu”? A cena demobilowej amunicji nie jest znów aż tak bardzo atrakcyjnym czynnikiem, jeśli zważy się na drugiej szalce problem korozyjnych spłonek i zleżałego prochu, jakimi elaborowane są takie naboje – oszczędzić parę stów na kulkach, żeby potem musieć wydać je na remont lufy? Taki sobie interes. Chyba że chodzi o amunicję do karabinów maszynowych, tej idzie rzeczywiście dużo… Zainteresowanych szczegółowym omówieniem proponowanych w nowelizacji rozwiązań zapraszam do lektury artykułu pt. Do celów szczegółowych, zamieszczonego na dalszych stronach tej edycji miesięcznika .
Co ciekawe, nawet te drobne i w sumie poboczne zmiany zostały przepchnięte z dużym trudem przez uzgodnienia pomiędzy resortami ON i SWiA. Swoją drogą ciekawe, jakim cudem w ogóle „wewnętrzni” zgodzili się, żeby „obronni” majstrowali im przy ICH ustawie. To w ogóle jakoś słabo się mieści w dotychczasowym rozumieniu i funkcjonowaniu działów rządowych, dowodząc przede wszystkim wielkiej determinacji i osobistej skuteczności ministra Dworczyka. W każdym razie na etapie składania projektu w Sejmie rzecz cała była domówiona i ustalona – bo potem to już chyba było różnie. A my pomni własnych wcześniejszych doświadczeń przestrzegamy: w sprawie broni nie układać się nigdy z KGP, bo zawsze oszukają. Ich zdaniem bowiem cel uświęca środki – jakiekolwiek.
Ciekawe jest też to, że wszystkie te pięć spraw rozwiązuje – dokładnie w duchu nowelizacji, lub korzystniej dla strzelców – poselski projekt nowej ustawy o broni i amunicji, czekający w Sejmie na dalsze procedowanie (nr druku 1692). Dlaczego nie sięgnięto do jego rozwiązań? Albo dlaczego po prostu nie pracuje się nad tą ustawą, wpychając wcześniej (projekty powinny być procedowane w kolejności zgłoszenia, jeśli dotyczą tego samego tematu) nowelizacje starej ustawy? To proste: nie jest ważne czy coś jest złe czy dobre, ważne czy jest nasze, czy obce…

COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
previous arrow
next arrow
1.STRZAL.pl_2016.11_OKLADKA_LISTOPAD
2.STRZAL.pl_2016.12_OKLADKA_GRUDZIEN
3.STRZAL.pl_2017.01_OKLADKA_STYCZEN
4.STRZAL.pl_2017.02_OKLADKA_LUTY
5.STRZAL.pl_2017.03_OKLADKA_MARZEC
6.STRZAL.pl_2017.04_OKLADKA_KWIECIEN
7.STRZAL.pl_2017.05_OKLADKA_MAJ
8.STRZAL.pl_2017.06_OKLADKA_CZERWIEC
9.STRZAL.pl_2017.07-08_OKLADKA_LIPIEC-SIERPIEN
10.STRZAL.pl_2017.09_OKLADKA_WRZESIEN
11.STRZAL.pl_2017.10_OKLADKA_PAZDZIERNIK
12.STRZAL.pl_2017.11_OKLADKA_LISTOPAD
13.STRZAL.pl_2017.12_OKLADKA_GRUDZIEN
STRZAL.pl styczen 2018
STRZAL.pl luty 2018
STRZAL.pl marzec 2018
STRZALpl_2018-04
_N18 STRZAL.pl maj 2018
STRZAL.pl czerwiec 2018
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2018
21.STRZAL.pl okladka
STRZAL.pl pazdziernik 2018
STRZAL.pl listopad 2018
24.STRZAL.pl grudzien 2018
25.STRZAL.pl styczen 2019
26.STRZAL.pl luty 2019
27.STRZAL.pl marzec 2019
28.STRZAL.pl kwiecien 2019
STRZAL.pl_maj_2019
30.STRZAL.pl okladka
31.STRZAL.pl lipiec-sierp 2019
32.STRZAL.pl wrzesien 2019
33.STRZAL.pl pazdziernik 2019
STRZAL.pl listopad 2019
35.STRZAL.pl grudzien 2019
36.STRZAL.pl styczen 2020
37.STRZAŁ.pl-luty-2020
39.STRZAL.pl kwiecien-maj 2020
STRZAL.pl_OKLADKA_2020.06_CZERWIEC
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2020
Okladka I_2020 Specjal
42.STRZAL.pl wrzesień 2020
43.STRZAL.pl pazdziernik 2020
44.STRZAL.pl listopad 2020
45.STRZAL.pl grudzien 2020
46.STRZAL.pl styczen 2021
47.STRZAL.pl luty 2021
48.STRZAL.pl marzec 2021
49.STRZAL.pl kwiecien 2021
50.STRZAL.pl_maj 2021
51.STRZAL.pl czerwiec 2021
52_STRZAL.pl lipiec-sierp 2021
53.STRZAL.pl wrzesien 2021
S54(10.21) okladka
55.STRZAL.pl listopad 2021
56.STRZAL.pl grudzien 2021
NS2.STRZAŁ.pl grudzień 2021
Okladka I_01-02_2022
Okladka I_03_2022
S59_04.22_okladka
60.STRZAL.pl maj 2022
61.STRZAL.pl czerwiec 2022
62.STRZAL.pl lipiec-sierp 2022
Okladka I_09_2022
64.STRZAL.pl pazdziernik 2022
65.STRZAL.pl listopad 2022
STRZAL.pl grudzien 2022
67.STRZAL.pl stycz-luty 2023
68.STRZAL.pl marzec 2023
Okladka StrzaI_04_2023
Okladka StrzaI_05_2023
Okladka I_06_2023
72.STRZAL.pl lipiec-sierp 2023
Okladka I_09_2023
Okladka I_10_2023
75.STRZAL.pl listopad 2023
NS4.STRZAŁ.pl grudzień 2023
previous arrow
next arrow