2020/09/07

Odkąd sięgam pamięcią i własnym doświadczeniem – czyli mniej więcej od lat dwudziestu – nie było tak niekompetentnej ekipy w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA. Ich braki wiedzy podstawowej byłyby nawet śmieszne, gdyby nie były straszne.

To przecież ci ludzie wydają koncesje na obrót i wytwarzanie broni lub amunicji, oni przygotowują projekty aktów prawnych, oni też określają ich wytyczne interpretacyjne. To coś tak, jakby dyrygentem orkiestry symfonicznej została osoba obdarzona tzw. czwartym stopniem umuzykalnienia (czyli słyszy jak grają). Niby nic nowego, zresztą mieliśmy okazję – i była to przyjemność raczej wątpliwa– dyskutować z przedstawicielami obecnej ekipy tego departamentu podczas prac nad ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214, 1495, z 2020 r. poz. 148 poz. 1214) wiosną zeszłego roku, kilka też razy wytykaliśmy im karygodne niedotrzymanie terminu wdrożenia Systemu Rejestracji Broni. Tym razem mamy jednak coś nieprawdopodobnego – choć niestety prawdziwego.

Praprzyczyną problemu jest brak przedyskutowania załącznika do wspomnianej ustawy, zawierającego zupełnie nową dla polskiego porządku prawnego stratyfikację broni według unijnych kategorii i podkategorii, podczas prac parlamentarnych – pod pretekstem braku czasu. Choć wszyscy wówczas zdawali sobie sprawę, że załącznik zawiera bardzo poważne błędy merytoryczne, wynikające po części z błędów tłumaczenia dyrektywy, a po części z ignorancji osób, które ów załącznik przygotowały. Przyznała to zresztą otwartym tekstem jedna z ministerialnych urzędniczek – czarując komisję sejmową, że „to zostanie jeszcze poprawione, ale później”. Wówczas, w czerwcu 2019 roku, miało to nawet sens: parlament mógł przyjąć przepisy ustawy, a prawie półroczne vacatio legis (załącznik miał wejść w życie dopiero 14 grudnia) dawało szanse na przepracowanie nowelizacji ustawy jesienią. Tym bardziej, że uchwalając przepisy tak parlamentarzyści, jak i przede wszystkim ministerialni urzędnicy mieli świadomość, że zawarte w ustawie terminy dotyczące SRB są nierealne i wymagają zmiany. Dlaczego nie zmieniono więc ich od razu? Dobre pytanie. Zapewne dlatego, żeby móc zaraportować instytucjom unijnym wykonanie implementacji dyrektywy – na papierze, czyli po polsku. Ale kto tam z tych unijnych biurokratów się zorientuje, prawda?
Oczywiście nic poprawione nie zostało do dziś, choć przepisy weszły w życie i obowiązują – w formie karykaturalnej. W ogóle załącznik oderwany od SRB – którego wciąż brak i nikt nie wie, kiedy zostanie realnie wprowadzony (a formalnie przecież istnieje) – nie ma większego sensu. W treści ustawy o wykonywania działalności załącznik ten pojawia się dosłownie dwukrotnie: gdy mowa o zakładaniu profilu broni, wprowadzanej do obrotu (profil istnieje wyłącznie w ramach SRB, czyli obecnie nie funkcjonuje), oraz gdy mowa o wejściu załącznika w życie (w ostatnim artykule ustawy). Za to zrządzeniem urzędniczej fantazji załącznik działa obecnie w kontekście Europejskiej karty broni palnej, czyli w ramach ustawy o broni i amunicji – choć to przecież załącznik do zupełnie innej ustawy.

Tymczasem MSWiA narzuca przedsiębiorcom używanie kategorii i podkategorii z załącznika przy sporządzaniu wewnętrznych ewidencji obrotu i magazynowych, a także przy unijnych dokumentach przewozowych (zgody i uprzednie zgody przewozowe). Polskie Stowarzyszenie Rusznikarzy i Dystrybutorów Broni (PSRDB) wystąpiło więc do Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA z prośbą o określenie, jakie kategorie i podkategorie należy przyporządkować do niektórych rodzajów broni, szczególnie myśliwskiej – które znajdują się powszechnie w obrocie, a których nie wymieniono expressis verbis w załączniku. Za przyczyną tzw. ostrożności procesowej przedsiębiorcy chcieli mieć wykładnię ministerialną na piśmie – żeby w czasie kontroli nie nadziać się na jakąś minę. Czasy trudne, ostatnią rzeczą potrzebną w biznesie są teraz kłopoty związane z podważeniem koncesji.
W pytaniu przesłanym przez PSRDB były między innymi wymienione: dubeltówka, bok śrutowy, trójlufka (dryling), pojedynka śrutowa, ekspres, sztucer górski oraz kniejówka. Poproszono także o wyjaśnienie użytych w załączniku tajemniczo brzmiących pojęć, takich jak „cylinder” lub „część zamkowa lufy” – oraz wyjaśnienie różnicy pomiędzy użytym w definicyjnej części załącznika pojęciem „magazynek”, a pojęciem „mechanizm ładujący”, używanym w opisach poszczególnych kategorii broni. Pytania były jak najbardziej zasadne

COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
previous arrow
next arrow
1.STRZAL.pl_2016.11_OKLADKA_LISTOPAD
2.STRZAL.pl_2016.12_OKLADKA_GRUDZIEN
3.STRZAL.pl_2017.01_OKLADKA_STYCZEN
4.STRZAL.pl_2017.02_OKLADKA_LUTY
5.STRZAL.pl_2017.03_OKLADKA_MARZEC
6.STRZAL.pl_2017.04_OKLADKA_KWIECIEN
7.STRZAL.pl_2017.05_OKLADKA_MAJ
8.STRZAL.pl_2017.06_OKLADKA_CZERWIEC
9.STRZAL.pl_2017.07-08_OKLADKA_LIPIEC-SIERPIEN
10.STRZAL.pl_2017.09_OKLADKA_WRZESIEN
11.STRZAL.pl_2017.10_OKLADKA_PAZDZIERNIK
12.STRZAL.pl_2017.11_OKLADKA_LISTOPAD
13.STRZAL.pl_2017.12_OKLADKA_GRUDZIEN
STRZAL.pl styczen 2018
STRZAL.pl luty 2018
STRZAL.pl marzec 2018
STRZALpl_2018-04
_N18 STRZAL.pl maj 2018
STRZAL.pl czerwiec 2018
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2018
21.STRZAL.pl okladka
STRZAL.pl pazdziernik 2018
STRZAL.pl listopad 2018
24.STRZAL.pl grudzien 2018
25.STRZAL.pl styczen 2019
26.STRZAL.pl luty 2019
27.STRZAL.pl marzec 2019
28.STRZAL.pl kwiecien 2019
STRZAL.pl_maj_2019
30.STRZAL.pl okladka
31.STRZAL.pl lipiec-sierp 2019
32.STRZAL.pl wrzesien 2019
33.STRZAL.pl pazdziernik 2019
STRZAL.pl listopad 2019
35.STRZAL.pl grudzien 2019
36.STRZAL.pl styczen 2020
37.STRZAŁ.pl-luty-2020
39.STRZAL.pl kwiecien-maj 2020
STRZAL.pl_OKLADKA_2020.06_CZERWIEC
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2020
Okladka I_2020 Specjal
42.STRZAL.pl wrzesień 2020
43.STRZAL.pl pazdziernik 2020
44.STRZAL.pl listopad 2020
45.STRZAL.pl grudzien 2020
46.STRZAL.pl styczen 2021
47.STRZAL.pl luty 2021
48.STRZAL.pl marzec 2021
49.STRZAL.pl kwiecien 2021
50.STRZAL.pl_maj 2021
51.STRZAL.pl czerwiec 2021
52_STRZAL.pl lipiec-sierp 2021
53.STRZAL.pl wrzesien 2021
S54(10.21) okladka
55.STRZAL.pl listopad 2021
56.STRZAL.pl grudzien 2021
NS2.STRZAŁ.pl grudzień 2021
Okladka I_01-02_2022
Okladka I_03_2022
S59_04.22_okladka
60.STRZAL.pl maj 2022
61.STRZAL.pl czerwiec 2022
62.STRZAL.pl lipiec-sierp 2022
Okladka I_09_2022
64.STRZAL.pl pazdziernik 2022
65.STRZAL.pl listopad 2022
STRZAL.pl grudzien 2022
67.STRZAL.pl stycz-luty 2023
68.STRZAL.pl marzec 2023
Okladka StrzaI_04_2023
Okladka StrzaI_05_2023
Okladka I_06_2023
72.STRZAL.pl lipiec-sierp 2023
Okladka I_09_2023
Okladka I_10_2023
75.STRZAL.pl listopad 2023
NS4.STRZAŁ.pl grudzień 2023
previous arrow
next arrow