2018/09/02

W drugiej połowie sierpnia w Warszawie została powołana Narodowa Rada Strzelecka – forum współpracy organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz szeroko rozumianego polskiego strzelectwa. W jej skład weszli przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju, Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, a także przedstawiciele przedsiębiorców. Rada otwarta jest na współpracę ze wszystkimi ogólnopolskimi podmiotami, działającymi w sferze strzelectwa.
Pierwszym działaniem nowego gremium jest wypracowanie wspólnego stanowiska wobec projektów zmian przepisów regulujących dostęp do broni w Polsce. Narodowa Rada Strzelecka stoi na stanowisku, że kanwą dla nowej ustawy o broni i amunicji, której przyjęcie jest nieodzowne, powinien być poselski projekt ustawy (nr druku 1692), który jest już złożony w Sejmie i przeszedł procedurę pierwszego czytania. To nad nim, zdaniem Rady, powinny toczyć się dalsze prace, w trakcie których zamierza zgłosić swoje uwagi do projektu.
[HG]