2018/09/30

Redakcja , sklep Regiment Warszawa, strzelnica Cover i klub kolekcjonerski Fort zapraszają na tegoroczne, szóste już z rzędu Visowisko – wystawę kolekcjonerską i zlot miłośników polskiej broni palnej. Tym razem spotykamy się w sobotę 6 października 2018 roku w nowym obiekcie strzelnicy Cover otwartym na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, w godzinach 10:00 – 16:00. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania swoich eksponatów, a wszystkich miłośników do zapoznania się z dziełami naszego krajowego przemysłu zbrojeniowego. Przedmiotem wystawy mogą być dowolne przedmioty związane z polską bronią palną i amunicją – od egzemplarzy broni i nabojów, przez opakowania i produkty poboczne, dokumenty (w tym np. reklamy) po zdjęcia z egzemplarzami polskiej broni. W przypadku prezentowania większych kolekcji prosimy o zgłoszenie do Artura Wołosza na adres poczty elektronicznej wolosz@post.pl w terminie do 1 października włącznie zapotrzebowania na odpowiednią powierzchnię stolików. Stoliki są użyczane darmowo, ale ich ilość jest ograniczona, więc kto pierwszy ten lepszy.
[LE]