2017/11/12

Pod koniec października życie dopisało nowy rozdział do sprawy znowelizowanej dyrektywy „broniowej” Parlamentu i Rady, o której obszernie pisaliśmy w poprzednim numerze naszego miesięcznika

Otóż, Drodzy Czytelnicy, okazuje się, że sprawa dyrektywy (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni wcale nie jest jeszcze zamknięta. Nasi południowi sąsiedzi – Czesi – złożyli skargę na ten akt, żądając stwierdzenia jego nieważności (sprawa C-482/17; Dz. Urz. UE 2017/C 357/06 z dnia 23 października 2017 r.). Niby było o tym wiadomo już od jakiegoś czasu, nawet wiceminister Zieliński wspominał o czeskiej skardze w swoim wystąpieniu podczas pierwszego czytania poselskiego projektu nowej ustawy o broni i amunicji (a polski rząd rozważa przystąpienie do niej w charakterze tzw. „interwenienta”), ale sama skarga nie była wciąż publikowana w urzędowym dzienniku Unii Europejskiej – a dopiero taka publikacja nadała jej właściwy bieg formalnoprawny. Ale wreszcie jest, i można się z nią zapoznać.

Co zarzucają dyrektywie Czesi?
Jak wynika z analizy tej skargi, czeskie zastrzeżenia są podobne do tych, które sygnalizowaliśmy na naszych łamach, opisując punkt po punkcie rozwiązania nowej dyrektywy i zastanawiając się przy tym nad sensownością niektórych z nich.
Przede wszystkim w skardze zgłoszono wątpliwości dotyczące kuriozalnych zapisów o zakazie posiadania niesławnych magazynków o pojemności ponad 20 nabojów (lub w przypadku broni długiej – ponad 10 nabojów). Zwrócono uwagę, że przepisy te, w tym zwłaszcza sankcja za ich niestosowanie, prowadzą do niejednoznaczności odnośnie tego, co jest legalne, a co nie jest. Jak bowiem i my sygnalizowaliśmy posiadanie samych magazynków tego rodzaju z jednej strony nie jest zakazane (nie jest to istotna część broni, więc może być w wolnym obrocie), ale z drugiej strony osoby posiadające pozwolenie na broń nie mogłyby ich posiadać, bo groziłyby za to sankcje w postaci cofnięcia pozwolenia… Bardziej absurdalnego rozwiązania być już chyba nie może, a w każdym razie tego typu zakazy oczywiście będą nieszczelne i aż się proszą o ich obchodzenie. Co można zrobić w sposób tak banalnie prosty, że nie będziemy tego nawet opisywać, licząc na własną inwencję Czytelników.
Krytykuje się również w skardze zaostrzenie przepisów spowodowane przesunięciami w zakresie kategorii broni – z niższej do wyższej – oraz uzupełnienie tych kategorii o nowe rodzaje broni. W tym zakresie wskazuje się, że prawodawca unijny poszedł niejako na skróty nie zważając na to, że przy okazji dokonuje przysłowiowego „wylania dziecka z kąpielą”. Zakazano bowiem w praktyce posiadania niektórych rodzajów broni samopowtarzalnej (w polskim tłumaczeniu dyrektywy z uporem godnym lepszej sprawy zwanej nieprawidłowo „półautomatyczną”), choć przecież terroryści nie używają w ogóle broni legalnie posiadanej, czy też zaostrzono uregulowania dotyczące replik broni – ponownie nie wiadomo po co i dlaczego, a przede wszystkim, jaki to ma związek z terroryzmem. Słuszne pytania, ciekawe czy doczekają się odpowiedzi.

Prawo nie działa wstecz!
Najcięższym (w sensie prawno-legislacyjnym) zarzutem jest jednak zakwestionowane rozwiązanie, które w istocie zmusza państwa członkowskie do przyjęcia regulacji z mocą wsteczną! Chodzi tu o wyciągniętą niczym królik z kapelusza datę 13 czerwca 2017 roku, która ma stanowić cezurę możliwości legalnego posiadania nabytej przed tym dniem broni, która na mocy dyrektywy przeszła z kategorii B do kategorii A (podkategorie A6, A7 i A8). Cały szkopuł jednak w tym, że data ta jest wcześniejsza niż termin implementacji dyrektywy, co powoduje, że ustalenie jej jako punktu odniesienia w państwach praworządnych nie powinno mieć w ogóle miejsca. Każda broń, która została nabyta przed dniem wdrożenia nowych, surowszych przepisów – w tym wypadku przepisów dyrektywy – i zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili jej zakupu, powinna być z mocy prawa uznana za posiadaną legalnie.
W tym stanie rzeczy trzeba oczekiwać na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który przesądzi, jakie będą dalsze losy zaskarżonej dyrektywy. My w redakcji będziemy oczywiście trzymać kciuki za powodzenie czeskiej inicjatywy. Namawiamy też do tego i Was, Drodzy Czytelnicy. A może powinniśmy zachęcić nasz rząd do aktywniejszego przyłączania się do inicjatywy naszych południowych sąsiadów? Bo jak będzie tylko o tym myślał i myślał, może przeoczyć termin – a to byłby wstyd, prawda?

COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
previous arrow
next arrow
1.STRZAL.pl_2016.11_OKLADKA_LISTOPAD
2.STRZAL.pl_2016.12_OKLADKA_GRUDZIEN
3.STRZAL.pl_2017.01_OKLADKA_STYCZEN
4.STRZAL.pl_2017.02_OKLADKA_LUTY
5.STRZAL.pl_2017.03_OKLADKA_MARZEC
6.STRZAL.pl_2017.04_OKLADKA_KWIECIEN
7.STRZAL.pl_2017.05_OKLADKA_MAJ
8.STRZAL.pl_2017.06_OKLADKA_CZERWIEC
9.STRZAL.pl_2017.07-08_OKLADKA_LIPIEC-SIERPIEN
10.STRZAL.pl_2017.09_OKLADKA_WRZESIEN
11.STRZAL.pl_2017.10_OKLADKA_PAZDZIERNIK
12.STRZAL.pl_2017.11_OKLADKA_LISTOPAD
13.STRZAL.pl_2017.12_OKLADKA_GRUDZIEN
STRZAL.pl styczen 2018
STRZAL.pl luty 2018
STRZAL.pl marzec 2018
STRZALpl_2018-04
_N18 STRZAL.pl maj 2018
STRZAL.pl czerwiec 2018
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2018
21.STRZAL.pl okladka
STRZAL.pl pazdziernik 2018
STRZAL.pl listopad 2018
24.STRZAL.pl grudzien 2018
25.STRZAL.pl styczen 2019
26.STRZAL.pl luty 2019
27.STRZAL.pl marzec 2019
28.STRZAL.pl kwiecien 2019
STRZAL.pl_maj_2019
30.STRZAL.pl okladka
31.STRZAL.pl lipiec-sierp 2019
32.STRZAL.pl wrzesien 2019
33.STRZAL.pl pazdziernik 2019
STRZAL.pl listopad 2019
35.STRZAL.pl grudzien 2019
36.STRZAL.pl styczen 2020
37.STRZAŁ.pl-luty-2020
39.STRZAL.pl kwiecien-maj 2020
STRZAL.pl_OKLADKA_2020.06_CZERWIEC
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2020
Okladka I_2020 Specjal
42.STRZAL.pl wrzesień 2020
43.STRZAL.pl pazdziernik 2020
44.STRZAL.pl listopad 2020
45.STRZAL.pl grudzien 2020
46.STRZAL.pl styczen 2021
47.STRZAL.pl luty 2021
48.STRZAL.pl marzec 2021
49.STRZAL.pl kwiecien 2021
50.STRZAL.pl_maj 2021
51.STRZAL.pl czerwiec 2021
52_STRZAL.pl lipiec-sierp 2021
53.STRZAL.pl wrzesien 2021
S54(10.21) okladka
55.STRZAL.pl listopad 2021
56.STRZAL.pl grudzien 2021
NS2.STRZAŁ.pl grudzień 2021
Okladka I_01-02_2022
Okladka I_03_2022
S59_04.22_okladka
60.STRZAL.pl maj 2022
61.STRZAL.pl czerwiec 2022
62.STRZAL.pl lipiec-sierp 2022
Okladka I_09_2022
64.STRZAL.pl pazdziernik 2022
65.STRZAL.pl listopad 2022
STRZAL.pl grudzien 2022
67.STRZAL.pl stycz-luty 2023
68.STRZAL.pl marzec 2023
Okladka StrzaI_04_2023
Okladka StrzaI_05_2023
Okladka I_06_2023
72.STRZAL.pl lipiec-sierp 2023
Okladka I_09_2023
Okladka I_10_2023
75.STRZAL.pl listopad 2023
NS4.STRZAŁ.pl grudzień 2023
Okladka_12_2023
77.STRZAL.pl stycz-luty 2024
Okladka I_3_2024
Okladka I_04_2024
80.STRZAL.pl_maj 2024
previous arrow
next arrow